Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili'ne (“VERBIS”) kaydolması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), COVID-19 virüs salgını sürecinde ilgili veri sorumlularının VERBIS'e kayıt için gerekli hazırlık çalışmalarını yapamadıkları ve VERBIS'e kayıt yükümlülüğünü süresinde yerine getiremedikleri gerekçesiyle, VERBIS kayıt yükümlülüğünün uzatılmasına ilişkin ilgililerin taleplerinin değerlendirilmesi neticesinde, VERBIS kayıt sürelerinin 23.6.2020 tarihli 2020/482 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda uzatılmasına karar verdi.

• Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine,
• Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine,
• Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine,
• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, Kanun'un 18. maddesi uyarınca VERBIS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezaları uygulanabilecektir. Bu kapsamda ilgili veri sorumlularının yukarıda öngörülen tarihlere kadar VERBIS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.