Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim

Tekin & Tuna Hukuk Bürosu, uzun yıllar birçok kompleks uyuşmazlık sürecinde yer almış gerek dava gerekse de tahkim alanında kapsamlı tecrübesi ve kayda değer itibarı olan avukatlara sahiptir. Büromuz, sahip olduğu geniş donanımı sayesinde uyuşmazlık sürecinin başından itibaren olası senaryoları detaylı olarak belirler ve müvekkillerine mümkün olan en etkin stratejiyi sunarak hizmet verir.

Tekin & Tuna’da müvekkillerin sağlıklı şekilde yönlendirilebilmesi için onlarla kapsamlı bir ön çalışma süreci yönetilir. Alternatif senaryolar ve olası riskler üzerinde çalışma yapılır ve müvekkiller ile paylaşılarak etkin bir iddia ve savunma stratejisi hazırlanır. Söz konusu strateji belirlenirken sadece hukuki perspektif değil müvekkilin hedefi, uyuşmazlık konusu ilişkiden beklentileri ve öncelikleri de dikkate alınır.

Takip edilecek yöntem, zaman, maliyet ve risk kriterleri üzerine oturtularak müvekkil için en lehe şekli ile belirlenir.

Büromuz avukatları sigorta, tarım, perakende, denizcilik, inşaat, kağıt üretimi, ağır sanayi, otomotiv, enerji, gıda, alüminyum, demir çelik, lojistik, IT, medikal, bankacılık, tekstil gibi bir çok sektörde bugüne kadar edinmiş olduğu tecrübe sayesinde yerli ve yabancı kişi ve kurumlara aşağıda yer alan konularda hukuki hizmet vermektedir.

- Şirketler Hukukuna ilişkin Davalar
- Ticari Davalar
- Sözleşmesel Uyuşmazlıklar
- Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanıması ve Tenfizi Davaları
- Medeni Hukuk Alanındaki Uyuşmazlıklar
- Miras ve Aile Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
- Mülkiyet Hakkına İlişkin Uyuşmazlıklar
- Tüketici Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
- İş Hukuku Kapsamındaki Her Nevi Uyuşmazlık
- Haksız Ticari Uygulamalar, Haksız Rekabetten Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
- İdare Hukuku Alanındaki Uyuşmazlıklar
- Kamulaştırmadan Kaynaklı Uyuşmazlıklar
- Yerel, Uluslararası ve Ad Hoc Tahkim Yolları ile Uyuşmazlıkların Çözümü