Kişisel Verilerin Korunması

Çalışma alanlarımız arasında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hukuku kapsamında uyum yükümlülüğü altında olan ilgililere Kişisel Verilerin Korunması hakkında Kanununa uyum kapsamında hizmet vermekteyiz.

Danışmanlık hizmetimizden faydalanmak isteyen müvekkillere yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen prensip ve yükümlülükler çerçevesinde gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenme metodunun belirlenmesi ve bu doğrultuda yasal düzenlemelere uyumlu verileri işleme süreçleri hakkında destek verilmektedir.

Uyum süreci kapsamında; müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda gündelik sorulardan, uyumluluk projelerinin hazırlanmasına ve yürütülmesine kadar gereken destek ile kişisel verilerin şirketlere girişi, toplanması, korunması, yönetilmesi, kullanılması, aktarılması, anonimleştirilmesi, yok edilmesi veri envanterinin hazırlanmasına yönelik hizmetler ile hukuki uygunluk değerlendirmesi neticesinde bir hukuki değerlendirme raporu hazırlanması ve alınması gereken aksiyonları yansıtan metinlerin hazırlanması hizmetleri verilmektedir.