KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HAKKINDA

30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2706 ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamalarının süresi 1 (bir) ay uzatılmıştır.

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki sebep gerekçesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için, kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru veya uygunluk şartına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olan işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere bir (1) ay uzatılmıştır.

Ayrıca 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca; 4857 sayılı İş Kanunun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin de bir ay uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 17 Nisan 2020 tarihinde çıkarılan Kanun ile 3 ay süre ile getirilen işten çıkarma yasağı -25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler hariç olmak üzere- ve ücretsiz izin uygulaması da 1 ay süre ile ertelenerek, 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.