İcra ve İflas

İcra ve İflas hukukuna ilişkin işlemlerde ise büromuz, konusunda uzman ve 20 yılı aşkın tecrübeye sahip avukatlarımız sayesinde ilgili süreçlerin her aşamasında yerli ve yabancı banka, finans kurumları, varlık yönetim şirketleri dahil alacaklılara, borçlulara veya ilgili taraflara hukuki hizmet verebilmektedir.

Büromuz avukatları icra ve iflas hukukuna ilişkin süreci yönetirken tahsilatların en sağlıklı şekilde olmasını hedefler. Bu doğrultuda borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

Büromuz bu alanda; icra ve iflas takiplerinin yapılması, müvekkiller aleyhinde başlatılan takiplere karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemlere bağlı itirazın iptali, kaldırılması, menfi tespit davalarının takibi, tasfiye ve borç tahsilatı, fonlama, konkordato, iflas, iflas erteleme ve yeniden yapılanma stratejilerinin geliştirilmesi, borç tasfiye görüşmeleri ve sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, varlıkların kurtarılması ve elden çıkarılması, teminatların paraya çevrilmesi süreçlerinde gerek borçlulara gerekse de alacaklılara hizmet vermektedir.

Ekibimiz anılan konulardaki kapsamlı deneyimi ile müvekkillerine uyuşmazlık sürecine dair uygulanabilir nitelikte tavsiyeler ve çözüm önerileri sunar.