Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku çatısı altında, Tekin & Tuna Hukuk Bürosu, gayrimenkullerin alım satımı, kiralanması, üzerinde ipotek ve diğer sınırlı ayni hakların tesis ve terkini, tapu müdürlükleri ve diğer resmi kurumlar nezdinde işlerin takibi, tapu ve imar durumu kayıtlarının incelenmesi ve gerekli raporların hazırlanması, yabancıların gayrimenkul alım satımı, gayrimenkul hukukuna ilişkin ihtilaflarda ve diğer çeşitli taşınmaz hukuku işlemlerinde Türk ve yabancı uyruklu bireysel ve kurumsal yatırımcılara, mal sahiplerine, kiracılara, aynı hak sahiplerine, şirketlere, banka ve finansal kuruluşlarına hizmet vermektedir.